Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.

Handboken innehåller information om anställningens början och slut, om permitteringar och om arbetsgivarens och arbetstagarens centrala rättigheter och skyldigheter. I slutet av handboken finns en lista över ändringarna efter utgivningen.

Du kan också beställa publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationen är gratis