Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala tjänsteinnehavare – Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.

Handboken tar upp frågor kring anställning i tjänsteförhållande och tjänsteförhållandets uppkomst och upphörande. Samt permitteringar och arbetsgivarnas och tjänsteinnehavarnas viktigaste rättigheter och skyldigheter.

Du kan också beställa publikationen.

Publiceringsår:
2015
Publikationen är gratis