Suomeksi
Nyhet

Regionala rekommendationer om ansiktsmasker

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar medborgarna att använda ansiktsmasker i vissa situationer för att skydda andra människor och förebygga spridningen av coronavirussmitta. Regeringen stöder denna rekommendation.

Kasvomaski pöydällä.

Det rekommenderas att masker används särskilt inom kollektivtrafiken och i andra situationer där nära kontakter inte kan undvikas. Masker kan också användas på rekommendation av en regional myndighet i andra situationer där man inte kan undvika nära kontakter.

Rekommendationen är regional.  

Var och en skaffar sina masker själv, kommunerna ansvarar för mindre bemedlade

Utgångspunkten är att man skaffar sina egna masker. Kommunerna sörjer för maskerna för dem som har det sämst ställt och dem som är i utsatt ställning. Staten ersätter kommunernas kostnader till fullt belopp. 

Regeringen rekommenderar också att distansarbetet fortsätter regionalt i de arbeten där det är möjligt.

Mer på webben: