Suomeksi
Nyhet

Praktisk information om stöd för arbetsförmågan på små arbetsplatser

En guide som hjälper i synnerhet små arbetsplatser att stödja sina anställdas arbetsförmåga har publicerats på webbplatsen Suomi.fi. KT har medverkat till utformningen av guiden som också beaktar den offentliga sektorns särdrag.

Små arbetsgivare har ofta svårt att hitta sådan information om stöd för arbetsförmåga som är relevant för deras egen situation, trots att mycket forskning har gjorts i ämnet. Små arbetsplatser har inte nödvändigtvis en egen personaladministration, tillräcklig kompetens eller etablerad praxis för att stödja de anställdas arbetsförmåga.

Ledningen och cheferna har en central roll i stödet av arbetsförmågan, men i små organisationer har de mycket ansvar och kan därför ha begränsat med tid att sätta sig in i frågor som gäller arbetsförmågan. Å andra sidan är ledningen av arbetsförmågan särskilt viktig i små organisationer, eftersom redan en enda arbetstagares längre frånvaro kan försvåra verksamheten. En god ledning av arbetsförmågan minskar sjukfrånvaron och kostnaderna för den samt har en dämpande inverkan på personalomsättningen.

Marjaana Walldén, sakkunnig i arbetslivsutveckling vid KT, rekommenderar guiden till exempel för små kommuner och företag inom kommun- och välfärdssektorn.

– I guiden har vi strävat efter att beakta den offentliga sektorns särdrag, och KT har medverkat till utformningen av guiden, säger Walldén.

Ledningen och cheferna på små arbetsplatser behöver verktyg för att stödja de anställdas ork och välbefinnande

Guiden Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen ger en koncis och pragmatisk helhetsbild av de faktorer som påverkar arbetsförmågan samt av sätten att leda och stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen. Den samlar de viktigaste informationskällorna och verktygen på webbplatsen Suomi.fi.

Guiden innehåller information om

  • vad arbetsförmåga är och vad som påverkar den
  • hur arbetsförmågan kan stödas i det dagliga arbetet på arbetsplatsen
  • vilka ledningens, chefernas och arbetstagarnas roller och ansvar är
  • hur man kan upptäcka förändringar i arbetsförmågan i tid och reagera på dem
  • hur en verksamhetsmodell för arbetsförmågan och övriga lagstadgade planer utarbetas
  • vilka arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter att stödja arbetsförmågan är.

 

Guiden Stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen har utarbetats av en bred skara sakkunniga som en del av Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras av EU. Guiden har utarbetats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under ledning av Social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetshälsoinstitutet har varit sakkunnig organisation i projektet. Dessutom har ett stort antal sakkunniga från statliga myndigheter samt organisationer bidragit till utformningen av guiden.

Mer på webben

 

Marjaana Walldén

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2271
Mobiltelefon:
+358 40 059 6136
E-post:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT