Suomeksi
Nyhet

Rekommendationen om distansarbete upphör i slutet av februari

Den riksomfattande rekommendationen om att arbeta på distans upphör efter den 28 februari. Arbetsgivarna rekommenderas att beakta de regionala hälsomyndigheternas meddelanden, eftersom sjukdomsläget i regionen kan förändras på kort varsel.

Etätyötä tekevät kasvomaskit päällä. Kuva: Ivan Samkov palvelusta Pexels.

Samhällsspridningen är fortfarande omfattande i hela landet men allt färre behöver sjukhusvård.

Viktigt att trygga smittsäkerheten i arbetet

Det finns skäl att ordna övergången till att arbeta mera på arbetsplatsen stegvis enligt sjukdomsläget och riskbedömningar. Besluten grundar sig på sjukvårdsdistriktens och hälsomyndigheternas bedömning av epidemiläget i regionen. Arbetsgivaren ansvarar för bedömningar av risker som hänför sig till arbetet i samverkan med personalen. 

Man måste fortsättningsvis vidta hygien- och skyddsåtgärder på arbetsplatsen och främja arbetsarrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer. På varje arbetsplats bedöms möjligheterna till en kontrollerad återgång till arbetsplatsen, främjande av god praxis vid distansarbete och en flexibel kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen. 

Närmare upplysningar