Suomeksi
Pressmeddelande

Juho Ruskoaho utnämnd till KT:s första chefekonom

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har utnämnt pol.mag. Juho Ruskoaho till chefekonom från 1.6.2022. Han har sedan 2017 arbetat som arbetsmarknadsutredare hos KT.

Juho Ruskoaho on KT:n pääekonomisti.

Tidigare har han bland annat arbetat som forskare vid Finlands Läkarförbund. Ruskoaho har genom sin arbetserfarenhet en klar uppfattning om KT:s verksamhet och behov.

Ruskoaho är KT:s första chefekonom och utnämningen stärker KT:s roll i att prognostisera och analysera ekonomin, arbetskraftskostnaderna och tillgången på arbetskraft på såväl förbundsnivå som centralorganisationsnivå. Till chefekonomens uppgifter hör även intressebevakning i dessa frågor.

– Utöver arbetsmarknadsförhandlingarna har jag velat lyfta fram statistikbaserade fakta om olika fenomen på arbetsmarknaden. Den nya befattningen möjliggör en mångsidigare fördjupning även i sådana analyser. I arbetet som chefekonom är det möjligt att skapa nytt och påverka i frågor som är viktiga för KT, både när det gäller förhandlingar på förbundsnivå och intressebevakning på centralorganisationsnivå, säger Ruskoaho.

Ekonomisk kompetens blir allt viktigare i framtiden

KT:s roll som central arbetsmarknadsorganisation och som bevakare av arbetsgivarintressena för kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och företag där dessa har bestämmande inflytande, kräver ett nytt arbetssätt. Inrättandet av välfärdsområdessektorn har en betydande inverkan på arbetsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

Till chefekonomens uppgifter hör vittomfattande ekonomi- och arbetsmarknadsfrågor på olika nivåer, allt från den globala ekonomin till verksamheten i enskilda organisationer.
 
– Med den nya befattningen ökar vi KT:s strategiskt viktiga kompetens inom analys av ekonomin, arbetskraftskostnaderna och tillgången på arbetskraft samt intressebevakning och arbetsgivartjänster i anslutning till dessa, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

År 2021 uppgick kommunsektorns arbetskraftskostnader till cirka 22 miljarder euro. Välfärdsområdena övertar ansvaret för ungefär halva beloppet. Välfärdsområdena bildar 21 nya arbetsgivare som inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Arbetskraftskostnadernas utveckling i välfärdsområdena påverkar balansen i den offentliga ekonomin och exempelvis löneharmonisering ökar kostnaderna betydligt.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är en arbetsgivarorganisation som bevakar kommunernas, samkommunernas och välfärdsområdenas intressen på arbetsmarknaden. KT är också en central arbetsmarknadsorganisation som representerar kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet.

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT