Suomeksi
Nyhet

Den olagliga strejken fortsätter i Raumo

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har varslat om nya stridsåtgärder som gäller kosthålls- och rengörningstjänsterna vid Raumo stad. Stridsåtgärderna är olagliga eftersom de riktar sig mot kollektivavtalet under arbetsfred.

Laitoushuoltajien välinekärry käytävällä. Kuva: Seppo Haavisto.

JHL har meddelat att stridsåtgärder vidtas vid Raumo stads kosthålls- och rengörningstjänster. Stridsåtgärderna inleds torsdag 7.11 kl. 6.00 och avslutas fredag 8.11 kl. 24.00. Enligt meddelandet deltar alla anställda i arbetsavtalsförhållande vid Raumo stads kosthålls- och rengörningstjänster i strejken.

Enligt det meddelande som arbetsgivaren fått är orsaken till strejken att Raumo stad planerar att lägga ut social- och hälsovårdens kosthålls- och rengörningstjänster.

Det handlar om olagliga stridsåtgärder som riktar sig mot kollektivavtalet medan arbetsfreden är i kraft. Genom stridsåtgärderna strävar man efter att påverka arbetsgivarens rätt att leda arbetet.