Suomeksi
Nyhet

Varatuomari Anne Kiiski KT:n neuvottelupäälliköksi

Vicehäradshövding, juris kandidat Anne Kiiski valdes till förhandlingschef för specialområdet allmänna anställningsfrågor på KT Kommunarbetsgivarna. Hon tillträdde den 10 juni.

neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

I egenskap av förhandlingschef verkar Anne Kiiski som chef för specialområdet allmänna anställningsfrågor.

På KT har hon arbetat som arbetsmarknadsjurist inom specialområdet allmänna anställningsfrågor från år 2007 och som ledande arbetsmarknadsjurist från år 2018. Tidigare har hon bland annat arbetat som arbetsmarknadsjurist vid Vanda stad.

 

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT