Suomeksi
Nyhet

Medborgarnas rättsskydd sätts på prov i landskaps- och vårdreformen

Landskaps- och vårdreformen kan ge upphov till en anstormning av besvär i förvaltningsdomstolarna, säger högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi.

Kari Kuusiniemi, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

I reformen kommer det att uppstå nya juridiska situationer som skakar om medborgarnas rättsskydd.

Enligt Kuusiniemi är det ännu inte ens helt klart vilka beslut man kan besvära sig över, men särskilt kundplanerna antas kunna ge upphov till en stor mängd rättsfall.

Läs Kari Kuusiniemis intervju på finska i det senast numret av tidskriften Kuntatyönantaja.

Kuntatyönantaja 4/2018: Sote- ja maakuntauudistus voi synnyttää valitusten vyöryn >

Andra artiklar ur Kuntatyönantaja 4/2018 på webben >