Suomeksi
Nyhet

HS: Skattelättnader ersätter inkomstbortfall p.g.a. konkurrenskraftsavtalet

Enligt beräkningar utförda av riksdagens informationstjänst har skattelättnaderna som regeringen genomfört kompenserat största delen av det inkomstbortfall som konkurrenskraftsavtalet orsakade i den offentliga sektorns löner. Slantar samlas på hög.

Euron kolikoita putoaa kasaan

Enligt konkurrenskraftsavtalet skulle en tredjedel av de stats- och kommunalanställdas semesterpenningar skäras ner under åren 2017–2019.

Genom de skattelättnader som infördes år 2017 och 2018 kommer totalinkomsterna dock att öka för de flesta av den offentliga sektorns anställda. Endast de med de högsta och lägsta inkomsterna, som arbetat i mer än 15 år inom den offentliga sektorn drabbas negativt av konkurrenskraftsavtalet. Skattelättnaderna kompenserar inte heller till fullo inflationens inverkan på köpkraften.

I kommunsektorn betalas en engångspott i början av 2019. Den täcker i medeltal cirka hälften av nedskärningen i semesterpenningen år 2018.

Semesterpenningen skärs ned tidsbegränsat under tre år, men de skattelättnader som regeringen infört är sannolikt bestående.

Beräkningen beställdes av samlingspartiet och publicerades av Helsingin Sanomat.

Läs mer:

HS nyhet 24.6.2018