Suomeksi
Nyhet

Marknadsdomstolen: Arbetslöshetskassorna kan konkurrera och marknadsföra med sina medlemsavgifter

Marknadsdomstolen avslog i sitt beslut 22.9.2017 en ansökan genom vilken man velat förbjuda den allmänna arbetslöshetskassan YTK att jämföra olika arbetslöshetskassors medlemsavgifter i sin marknadsföring.

Markkinaoikeuden päätös

Enligt Marknadsdomstolen utnyttjade YTK i sin marknadsföring under åren 2013–2015 en reklamvideo i vilken medlemsavgifter jämfördes. A-kassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) samt åtta andra arbetslöshetskassor ville förbjuda användningen av videon.

Marknadsdomstolen konstaterade i sitt beslut att arbetslöshetskassorna är näringsidkare och konkurrenter sinsemellan.

Enligt YTK är det efter beslutet viktigt för dem att bedöma om det i arbetslöshetskassornas verksamhet finns element som snedvrider konkurrensen till YTK:s konkurrenters fördel.

Marknadsdomstolen förpliktade de ansökande a-kassorna att ersätta YTK:s rättegångskostnader, 63 246,20 euro, med dröjsmålsränta.