Suomeksi
Nyhet

Pentti Itkonen sjukhusråd

Republikens president har förlänat fil.dr Pentti Itkonen hederstiteln sjukhusråd. Itkonen är verkställande direktör för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) och sedan hösten 2013 medlem i KT:s delegation.

Pentti Itkonen

Fil.dr Pentti Itkonen är sedan 2009 den första verkställande direktören för Eksote. Före det var han fem år utvecklingsdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet och tolv år verksam i ledningen för Norra Karelens sjukvårdsdistrikt.

Dessutom är Itkonen styrelsemedlem i bland annat Folkpensionsanstalten, Kunnan Taitoa Oy och Hyvis ICT Oy. Han sitter också med i flera arbetsgrupper vid ministerier och många av arbetsgrupperna anknyter till vårdreformen.

Hederstiteln sjukhusråd är sällsynt, hittills har endast 13 personer förlänats den i Finland. Den första fick direktören för Helsingfors universitetssjukhus Arvo Relander 1999. Sjukhusråd hör till samma grupp av titlar som professor.