Suomeksi
Nyhet

Över 4 000 nya barnträdgårdslärare i kommunerna på tio år

År 2006 arbetade cirka 9 000 barnträdgårdslärare i kommunerna, medan antalet i oktober 2016 uppgick till drygt 13 000.

Lastentarhanopettajat. Kuva: Pixhill.

Enligt Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn var totalinkomsten för barnträdgårdslärare i oktober 2016 i snitt 2 612 euro per månad.

Lönesystemet i kommunsektorn baserar sig på en bedömning av arbetets svårighetsgrad, och utbildningen är endast en faktor i bedömningen. På samma utbildningsnivå kan man arbeta med uppgifter som till sin svårighetsgrad skiljer sig rätt mycket från varandra.

Man kan utbilda sig till barnträdgårdslärare genom att studera småbarnspedagogik vid universitet och avlägga en pedagogie kandidatexamen. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH), med inriktning på småbarnspedagogik. Båda examina är lägre högskoleexamina.

Av de barnträdgårdslärare som arbetar inom kommunsektorn hade 93 procent avlagt högst lägre högskoleexamen och endast 7 procent hade avlagt högre högskoleexamen.

I en färsk OECD-rapport jämförs utbildningssystem och bland annat kostnaderna för dem. Internationella jämförelser beaktar inte nödvändigtvis alla faktorer såsom arbetstider eller andra anställningsvillkor. Av rapporten framgår ändå att Finland är i spetsen när det gäller finansiering av utbildningen.

Enligt OECD:s färska jämförelse Education at a Glance 2017 är den offentliga finansieringen av utbildningen på hög nivå internationellt sett.

Enligt jämförelsen använder Finland tredje mest offentliga medel på utbildning bland OECD-länderna.  Den totala finansieringen av utbildningen bygger i Finland exceptionellt starkt på offentlig finansiering.

Goda resurser och små gruppstorlekar inom utbildningen

Enligt OECD:s jämförelse är resurserna i Finland på god nivå i synnerhet när det gäller grundskolan. Också gruppstorlekarna är mindre än i OECD-länderna i snitt och satsningarna på enskilda elever stora i synnerhet när det gäller de högre klasserna.

Enligt jämförelsen är finansieringen av utbildning på högskolenivå i förhållande till BNP högst i Finland.

Resurserna på god nivå också inom småbarnspedagogiken

Enligt OECD är fördelningen av resurserna för småbarnspedagogiken i Finland internationellt sett på god nivå.

I en internationell jämförelse visar sig Finland vara ett land där småbarnspedagogiken i hög grad är offentligt finansierad.

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT