Suomeksi
Cirkulär
11/2024
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och KT:s företagsmedlemmar

Seminariet i Villmanstrand 22–23.8.2024

Seminariet kring samarbete och arbetslivsutveckling i kommunsektorn ”Kehittyvä, inhimillinen ja tuloksellinen kunta- ja hyvinvointialuetyö” ordnas 22–23.8.2024 på traditionellt vis i Villmanstrand.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för kommunernas, välfärdsområdenas, samkommunernas och välfärdssammanslutningarnas ledning, beslutsfattare, personalledning och chefer, utvecklingsexperter, personalrepresentanter samt samarbetskommittéer och utvecklingsgrupper.

Seminariet arrangeras av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna i samarbete med Villmanstrands stad. Programmet med anmälningsanvisningar bifogas.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär med bilagor till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand! 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Ledande sakkunnig i 
arbetslivsutveckling Niilo Hakonen

Bilaga: inbjudan och program 2024 (pä finska)
 

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT