Suomeksi
Cirkulär
5/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 20.–21.8.2020

Seminariet om samarbete och arbetslivsutveckling i kommunsektorn ordnas 20–21.8.2020 i form av ett webbseminarium.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för kommunernas och samkommunernas ledning, beslutsfattare, personalledning och chefer, utvecklingsexperter, personalrepresentanter samt samarbetskommittéer och utvecklingsgrupper.

Seminariet arrangeras av KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna i samarbete med Villmanstrands stad. Programmet med anmälningsanvisningar bifogas.

Vi ber er vidarebefordra cirkuläret med bilagor till samarbetsorganisationernas och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. 

Välkomna att delta i seminariet!

KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling Niilo Hakonen


Bilaga: Inbjudan och program (på finska)

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT