Suomeksi
Cirkulär
8/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2015

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2015.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen
Förhandlingschef Jorma Palola

Bilagor (på finska)
1.FOSU rf (FKT)
2.Kommunfackets union rf/JHL rf:s
3.Tehy rf
4.SPAL rf