Suomeksi
Cirkulär
9/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2013

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen för år 2013 som specificeras i bilagorna 1–4.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilagor
Ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen år 2013 (på finska)

  1. FOSU rf
  2. Kommunfackets union /JHL rf
  3. TFO/SuPer rf
  4. Tehy rf