Suomeksi
Cirkulär
2/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunal arbetsgivarkonferens 24–25.5.2012 i Tammerfors

”Förändringar kräver gott ledarskap!"

 

Strukturreformen väcker debatt!

 

KT Kommunarbetsgivarna arrangerar sin traditionella arbetsgivarkonferens Kuntatyönantajapäivät i Tammerforshuset i Tammerfors 24–25.5.2012.

 

Konferensens teman ger uppslag till en kontrollerad förändring samt idéer och inspiration för ledningen av kommunalt arbete.

 

Vi räknar med att hundratals representanter för de kommunala arbetsgivarna runtom i Finland deltar konferensen.

 

Konferensen är avsedd för kommunernas och samkommunernas ledning, arbetsgivarrepresentanter och tjänstemannaledningen inom alla sektorer.

Också politiska beslutsfattare som har en klar arbetsgivarställning är välkomna.

 

Programmet (på finska) och anmälningsanvisningar bifogas detta brev.

 

Välkommen att lyssna och diskutera samt träffa arbetsgivare och samarbetspartner inom kommunsektorn! Den kommunala arbetsgivarkonferensen är en mötesplats och årets viktigaste arbetsgivarevenemang inom kommunsektorn.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Jorma Palola


Bilagor 

Program
Anmälningsanvisningar

Jaana Pirhonen

ledningens assistent
Telefon:
+358 9 771 2501
Mobiltelefon:
+358 50 312 0210
E-post:
Jaana.Pirhonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT