Suomeksi
Cirkulär
22/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2011

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen för år 2011 som specificeras i bilagorna 1–3.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen 

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilagor 

Ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen år 2011 (på finska)
1 FOSU rf
2 JHL ry
3 Tehy rf