Suomeksi
Cirkulär
26/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2007

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2007 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Utredningschef                                        Margareta Heiskanen

Kontorschef                                             Katriina Nokelainen

 

Bilaga

Cirkulärlistan 2007 (pdf)