Suomeksi
Cirkulär
10/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2007

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2007 som räknas upp i bilagan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen

Utredningschef                                    Margareta Heiskanen

Bilaga (pdf)
Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2007 (på finska)