Suomeksi
Cirkulär
4/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtal 2005-2007

De finska upplagorna av de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn blir klara i januari-februari. De svenska upplagorna färdigställs senare.

Det kommunala tjänste- och kollektivavtalet för undervisningssektorn 2005-2007 trycks senare på våren efter att man kommit överens om branschpotten för år 2005. Användningen av branschpotten avtalas senast 28.2.2005. Vi skickar ut ett separat meddelande när avtalsboken är färdig och kan beställas.

Med avvikelse från tidigare praxis publiceras ingen separat upplaga (på finska) om anställningsvillkoren för familjedagvårdare.

Kommuner och samkommuner kan beställa avtalen med den bifogade beställningsblanketten. På grund av det stora antalet beställningar ber vi er undvika beställning per telefon.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Kontorschef                                              Katriina Nokelainen

Bilaga  Beställningsblankett

Katri Mäkelä

sakkunnig, ekonomiförvaltning
Telefon:
+358 9 771 2148
Mobiltelefon:
+358 50 339 1686
E-post:
Katri.Makela@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT