Suomeksi
Cirkulär
8/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2003 (bilaga). Förmånens belopp och barntillägg har reviderats.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av den förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

För att förmånstagarna skall kunna bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarens grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågor också då kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagaren.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkommunerna att fästa uppmärksamhet vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Förhandlingschef                              Jukka Sädevirta

Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit