Suomeksi
Cirkulär
23/03
Till kommunstyrelserna och till de samkommuner för folkhälsoarbete

Motsvarighetstabell för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och Stakes klalssifikation av åtgärder i mun och käkar

Vi bifogar en tabell över hur THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler motsvarar Stakes klassifikation över åtgärder i mun och käkar. Motsvarighetstabellen har justerats eftersom några ändringar i Stakes klassifikation har tillkommit i början av detta år.

Däremot har tandläkarnas THL-koder inte ändrats i läkaravtalet 2003-2004.

De åtgärder som oftast behövs vid hälsocentralerna har tagits med i tabellen. Där finns alla THL-koder som tandläkarna betalas åtgärdsarvode för och dessa koders motsvarigheter i Stakes åtgärdskatalog.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Ulla-Riitta Parikka

Bilaga
Motsvarighetstabell för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och STAKES klassifikation av åtgärder i mun och käkar