Suomeksi
Cirkulär
34/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2000

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2000 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Kontorschef  Katriina Nokelainen

BILAGA   Cirkulärlistan för år 2000