Suomeksi
Cirkulär
11/00
Till kommunstyrelserna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtalen 2000

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen 2000 har undertecknats i februari 2000.

De finskspråkiga avtalsupplagorna blir klara i slutet av mars. De svenska upplagorna blir klara senare.

Kommunerna och samkommunerna kan beställa avtalen med bifogade beställningsblankett. På grund av anhopning av beställningar ber vi Er undvika telefonbeställningar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Kontorschef  Katriina Nokelainen

BILAGA  Beställningsblankett