Vanliga frågor
UKTA

Vi har meddelat en del av personalen som arbetar i skolorna att de kommer att permitteras. Avsikten är att permitteringarna inleds efter tiden för meddelande om permittering, dvs. 12.5, och pågår till 17.6. Eftersom det beslutades att skolorna ska öppnas från och med den 14.5, behöver vi få in åtminstone en del av den permitterade personalen i arbete tills skolornas sommarlov börjar. Vad kan vi göra?

Om det under tiden för meddelande om permittering uppstår ett nytt, tillfälligt arbete hos arbetsgivaren, kan arbetsgivaren skjuta upp permitteringen så att den börjar vid en senare tidpunkt än vad som meddelats. En permittering kan på denna grund skjutas upp endast en gång utan att något nytt meddelande om permittering behöver ges och högst för den tid som det tillfälliga arbetet pågår.
 
Om det däremot under tiden för meddelande om permittering uppstår ett nytt arbete hos arbetsgivaren, så att arbetsgivaren i stället för att permittera arbetstagaren på heltid kan låta arbetstagaren övergå till förkortad arbetstid – till exempel för en tre dagars arbetsvecka eller fem timmars arbetsdag – antingen under hela permitteringstiden eller under en del av den, har arbetsgivaren rätt att ändra en heltidspermittering till en partiell permittering utan att inleda en ny tidsperiod för meddelande om permittering.