Vanliga frågor
UKTA

Kan en lärare som i åratal har arbetat i tidsbundna uppgifter väljas direkt till ett fast tjänsteförhållande eller måste valet skötas via det offentliga ansökningsförfarandet?

Enligt 4 kap. 4 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan man utan ansökningsförfarande anställa en person som vikarie eller för att sköta en vakant tjänst, anställa en tjänsteinnehavare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker i ett annat tjänsteförhållande, anställa en deltidsarbetande tjänsteinnehavare i ett anställningsförhållande på heltid, förflytta en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande under lagenliga förutsättningar och anställa en person som står i tjänsteförhållande hos en annan arbetsgivare i anslutning till att verksamhet överflyttas i fall som anges i lag eller avtal.

Enligt de uppgifter som framkommer av frågan kan läraren inte väljas direkt till ett fast tjänsteförhållande, utan anställning i tjänsten förutsätter ett offentligt ansökningsförfarande. Enligt 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan man enbart anställa en person som har ansökt om tjänsten skriftligt inom utsatt tid och uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten inom ansökningstiden. 

I 64 § i kommunallagen sägs att kommunala tillkännagivanden ska göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser samt vid behov på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om. Ansökningstiden är enligt 4 kap. 1 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare minst 14 kalenderdagar från det att ett meddelande har satts upp på anslagstavlan.