Vanliga frågor
UKTA

En del av vår skolpersonal är permitterad. Den egentliga permitteringen inleddes 30.4 och pågår till 17.6. Eftersom det beslutades att skolorna ska öppnas från och med 14.5 behövs de permitterade. Vad kan vi göra?

När den egentliga permitteringen har inletts kan arbetsgivaren inte ensidigt besluta att löntagaren ska återgå till arbetet mitt under permitteringstiden. Det går inte att bestämma att en tidsbestämd permittering ska upphöra i förtid, utan den fortsätter i regel till utgången av den utsatta tiden, om inte något annat avtalas med den permitterade. 

Det är inte heller möjligt att tillfälligt avbryta en permittering på annat sätt än genom överenskommelse.

För att en permittering som redan har inletts ska kunna avbrytas eller avslutas då det uppstått nytt arbete hos arbetsgivaren krävs det alltså att arbetsgivaren och den permitterade kommit överens om detta. Det är bäst att ingå en sådan överenskommelse innan arbetet inleds.

Samtidigt är det också skäl att klarlägga hur länge det tillfälliga arbetet beräknas pågå, om avsikten är att permitteringen ska fortsätta omedelbart efter att det tillfälliga arbetet utförts.

Om det arbete som uppstått endast kan erbjudas på deltid, kan arbetsgivaren också komma överens med löntagaren om att ändra heltidspermitteringen till partiell permittering.

Bekanta dig också med denna tidigare publicerade fråga