Vanliga frågor
AKTA

Kan arbetsgivaren ingå ett lokalt avtal om utbyte av semesterpenningen mot ledighet, när något nytt huvudavtal ännu inte har ingåtts?

Uppdaterad 2.7.2020:

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna godkände 28.5.2020 en uppgörelse om nya kollektivavtal för kommunsektorn.  Det nya avtalet gör det möjligt att byta ut semesterpenningen mot ledighet före 31.8.2020, om ett lokalt tjänste- eller arbetskollektivavtal ingås om detta.

I uppgörelsen som godkändes 28.5.2020 infördes i semesterkapitlet en ny avtalspunkt om byte av semesterpenning mot ledighet. Enligt den nya bestämmelsen kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om att semesterpenningen för kvalifikationsåret eller en del av den tas ut som motsvarande ledighet. Semesterpenningen kan bytas mot ledighet enligt den nya bestämmelsen först från 31.8.2020. Närmare information om avtalsändringarna ges genom cirkulär.

 

Svar 25.5.2020

I bilaga 15 i AKTA fanns det en tidsbegränsad avtalsbestämmelse om semesterpenning som tjänats in för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019. Ibruktagandet av bilaga 15 förutsatte ett lokalt avtal.

Sedan början av april 2020 har det inte varit möjligt att ingå nya lokala avtal som baserar sig på § 13 i det kommunala huvudavtalet, eftersom det kommunala huvudavtalet har upphört att gälla. Således kan en arbetsgivare för närvarande inte ingå ett lokalt avtal om utbyte av semesterpenningen mot ledighet.

Om ett lokalt avtal om utbyte av semesterpenningen mot ledighet har ingåtts senast 31.3.2020 och avtalet inte har ingåtts med stöd av bilaga 15 i AKTA 2018–2019, gäller ett sådant lokalt kollektivavtal fortfarande. Lokala avtal enligt bilaga 15 är dock inte i kraft, eftersom bilagan i fråga var tidsbegränsad.

Vid behov kan arbetsgivaren enligt prövning bevilja oavlönad tjänstledighet eller arbetsledighet på den anställdes ansökan.