Vanliga frågor
AKTA

Kommer 2020 års semesterpenning att skäras ner?

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 tillämpas inte på semesterpenningen för 2020.

För kvalifikationsåret 2019–2020 betalas en semesterpenning på 4–6 % enligt § 18 i semesterkapitlet i AKTA, alltså inte minskad enligt det särskilda kollektivavtal som gällt under tidigare år. Om en anställning upphör till exempel 31.5.2019, betalas alltså en semesterpenning på 4–6 % för april–maj 2019.

Semesterpenningen för kvalifikationsåret 2018–2019 betalas däremot på 2,8–4,2 %.