Vanliga frågor
AKTA

Vilka anställda inom social- och hälsovården omfattas av de tillfälliga undantagen från bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen som beror på coronaepidemin?

Social- och hälsovårdsministeriet gav 7.4.2020 en anvisning om vilka arbetstagare inom social- och hälsovården som åtminstone omfattas av tillfälliga undantag från bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen.

Förteckningen är inte uttömmande.

Tillämpningen av förordningen förutsätter att åtgärderna behövs på grund av coronavirusepidemin.
Enligt ministeriet är syftet att under coronavirusepidemin säkerställa en tillräcklig personalstyrka för att man ska kunna trygga funktionsförmågan inom social- och hälsovården. Tillämpningen av förordningen får inte äventyra säkerheten i arbetet och arbetstagarnas hälsa.

En förteckning över den personal som med säkerhet omfattas av förordningens tillämpningsområde finns i en bilaga till Social- och hälsovårdsministeriets anvisning. Enligt ministeriet är listan inte uttömmande.