Anvisning
TIM-AKA

Arbetstidsarrangemang för timavlönade under söckenhelgsveckor 2020

Bestämmelser om söckenhelgernas inverkan på den ordinarie arbetstiden och lönen finns i § 9, 23 och 27 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade. I § 9 mom. 2 räknas upp vilka söckenhelger som förkortar den ordinarie arbetstiden. De dagar för vilka söckenhelgsersättning betalas anges i § 27. I § 23 anges hur lönen betalas för söckenhelgsveckor. För dem som arbetar dagtid räknas dagen i fråga som söckenhelg från kl. 00 till kl. 24. För dem som arbetar i skift har tidsgränserna bestämts separat för varje söckenhelg.

Söckenhelgerna 2020 och arbetstidsarrangemangen i samband med dem har sammanställts i förteckningen nedan. För varje dag anges hur söckenhelgen påverkar den ordinarie arbetstiden och lönen i dag- respektive skiftarbete för timavlönade.

I dagarbete och tvåskiftsarbete förkortar söckenhelger den ordinarie arbetstiden med 7,75 timmar. I treskiftsarbete förkortar söckenhelger inte arbetstiden.

I alla arbetstidsformer är söckenhelgsersättningen medeltiminkomsten för 5,15 timmar.

Deltidsarbete

För timavlönade arbetstagare som arbetar deltid finns inga särskilda överenskommelser om hur söckenhelger inverkar på den ordinarie arbetstiden. Om den ordinarie arbetstiden för en deltidsanställd förkortas på grund av en söckenhelg betalas söckenhelgsersättning enligt det antal timmar som personens arbetstid förkortas (0–8 timmar).

Om en deltidsanställd arbetar under en söckenhelg före den sista dagen i augusti 2020 betalas söckenhelgsersättning för de första 5,15 timmarna och för följande arbetstimmar betalas i enlighet med förteckningen.

Från 31.8.2020 betalas deltidsanställda för arbetad tid söckenhelgsersättning för 7,65 timmar och för följande arbetstimmar i enlighet med förteckningen.

Nyårsdagen

onsdag 1.1.2020
(skiftarbete: från tisdag 31.12.2019 kl. 18 till onsdag 1.1.2020 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (onsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Trettondagen

måndag 6.1.2020
(skiftarbete: måndag 6.1.2020 kl. 00-24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (måndag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.   

Långfredagen

fredag 10.4.2020
(skiftarbete: från torsdag 9.4.2020 kl. 18 till fredag 10.4.2020 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Påskafton

lördag 11.4.2020
(skiftarbete: lördag 11.4.2020 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Annandag påsk

måndag 13.4.2020
(skiftarbete: måndag 13.4.2020 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (måndag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.  

Första maj

fredag 1.5.2020
(skiftarbete: från torsdag 30.4.2020 kl. 18 till fredag 1.5.2020 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (onsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning. 

Kristi himmelsfärdsdag

torsdag 21.5.2020
(skiftarbete: onsdag 20.5.2020 kl. 18 till torsdag 21.5.2020 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (torsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning

Midsommarafton

fredag 19.6.2020
(skiftarbete: torsdag 18.6.2020 kl. 18 till fredag 19.6.2020 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Midsommardagen

lördag 20.6.2020
(skiftarbete: lördag 20.6.2020 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Alla helgons dag

lördag 31.10.2020
(skiftarbete: från fredag 30.10.2020 kl. 18 till lördag 31.10.2020 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Den ordinarie arbetstiden förkortas 31.8.2020, vilket i praktiken påverkar arbetstidsarrangemangen under söckenhelger fr.o.m. december.
 

Självständighetsdagen

söndag 6.12.2020
(skiftarbete: lördag 5.12.2020 kl. 18 till söndag 6.12.2020 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Julafton

torsdag 24.12.2020
(skiftarbete: från onsdag 23.12.2020 kl. 18 till torsdag 24.12.2020 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (torsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Juldagen

fredag 25.12.2020
(skiftarbete: fredag 25.12.2020 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Annandag jul

lördag 26.12.2020
(skiftarbete: lördag 26.12.2019 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.