UKK
OVTES

Olemme ilmoittaneet osalle kouluissa työskentelevästä henkilökunnasta, että heidät lomautetaan. Lomautusten on määrä alkaa lomautusilmoitusajan jälkeen 12.5. ja kestää 17.6. saakka. Koska koulut päätettiin avata 14.5. alkaen, tarvitsemmekin lomautettavaa henkilökuntaa ainakin osittain töihin koulujen kesäloman alkuun asti. Mitä voimme tehdä?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.
 
Vastaavasti jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä voidaan joko koko lomautusajaksi tai lomautusajan osaksi siirtää lyhennettyyn työaikaan esimerkiksi työskentelemään 3 päivänä viikossa tai 5 tuntia päivässä, on työnantajalla oikeus muuttaa kokoaikainen lomautus osittaiseksi lomautukseksi ilman uuden lomautusilmoitusajan käynnistämistä.