UKK
KVTES

Missä laajuudessa kunnan on työnantajana järjestettävä henkilöstölle ruokahuolto valtioneuvoston asetukseen 128/2020, 190/2020 tai 362/2020 perustuen? Kuinka monta ateriaa on tarjottava ja kenelle?

Valtioneuvoston 15.6.2020 antaman päätöksen mukaisesti Suomessa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:n mukaiset poikkeusolot. Valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltaminen on päättynyt. Työnantaja ei voi enää 16.6.2020 alkaen vedota valmiuslakiin tai valmiuslain nojalla annettuihin asetuksiin toimenpiteissään.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 128/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan työnantajan on järjestettävä työpaikalle ruokahuolto, mikäli työnantaja teettää työntekijällä ylitöitä ilman tämän suostumusta, poikkeaa vuorokausi- ja viikkolepoa koskevista säännöksistä taikka poikkeaa enimmäistyöajasta. Asetus on voimassa 18.3.13.4.2020.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 190/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (pdf). Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöiden käyttöön ruokahuolto, mikäli työnantaja teettää työntekijällä ylitöitä ilman tämän suostumusta, poikkeaa vuorokausi- ja viikkolepoa koskevista säännöksistä taikka poikkeaa enimmäistyöajasta. Asetus on voimassa 14.4.13.5.2020.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 362/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetuksen ruokahuoltoa koskeva osuus on vastaava kuin aiemmassa asetuksessa 190/2020. Asetus on voimassa 14.5.−15.6.2020.

Työnantajan on ruokahuollon lisäksi järjestettävä työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja ja sosiaalitiloja.

Asetusten tausta-aineistosta ei ole saatavilla tietoa siitä, mitä tämä työnantajan velvollisuus tarkemmin tarkoittaa ja miten velvollisuuden täyttymistä arvioidaan. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden jaksamiseen, terveyteen ja turvallisuuteen poikkeusoloaikoina ja omalla harkinnallaan arvioitava, miten tämä velvollisuus ruokahuollon järjestämisestä toteutetaan.


Sivu on julkaistu 14.4.2020 ja sitä on päivitetty 18.5.2020 lisäämälle siihen viittauksia valtioneuvoston asetukseen 362/2020.

Sivua on päivitetty 30.6.2020 lisäämällä tietoa valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltamisen päättymisestä.