Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2018 - 2019

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 8 000 työntekijää.

Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on kaikkiaan 421 000 viranhaltijaa ja työntekijää.

Julkaisuvuosi:
2018
Hinta:
11.00