Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018 - 2019

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 62 000 opettajaa. He työskentelevät peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on kaikkiaan 421 000 viranhaltijaa ja työntekijää.

Julkaisuvuosi:
2018
Hinta:
13.00