Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

KT:n opas paikallisesta sopimisesta ilmestyi päivitettynä huhtikuussa 2017. Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Paikallinen sopiminen voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata työpaikkoja.

Oppaassa selostetaan kunta-alan sopimusmääräyksiin ja lainsäädäntöön perustuvia paikallisen sopimisen tapoja ja annetaan ohjeita siitä, mitä tulee ottaa huomioon paikallisia sopimuksia tehtäessä. Se korvaa vuonna 2009 ilmestyneen oppaan.

Tämä opas koskee paikallista sopimista kunnissa ja kuntayhtymissä. Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistuu myös kunta-alan sopimusjärjestelmä, josta KT ja kunta-alan järjestöt ovat aloittaneet neuvottelut keväällä 2017.

Opas on ilmestynyt myös ruotsinkielisenä ”Lokala avtal inom kommunsektorn”.

Julkaisuvuosi:
2017
Hinta:
8.00