KT:n hallitusohjelmatavoitteet 2019-2022

KT:n tavoitteet hallitusohjelmakaudelle 2019 - 2022 on laaja toimenpidepaketti. Ikääntyvän väestön hyvinvointipalveluiden, eläkkeiden ja muun sosiaaliturvan rahoittaminen edellyttää laajaa toimenpidekokonaisuutta.

Tavoitteet on rakennettu neljän teeman ympärille: 1) työmarkkinajärjestelmää kehitetään 2) työllisyyttä parannetaan ja sosiaaliturvaa uudistetaan, 3) julkisen sektorin rakenneuudistusta jatketaan ja 4) uuteen työhön varaudutaan ja osaaminen varmistetaan.

Julkaisuvuosi:
2019