Ohjeita työtaistelun varalta

Opas kuntatyönantajille kunnallisten toimintojen turvaamiseen työtaistelutilanteessa. Ohjeet on päivitetty maaliskuussa 2016.

Päivitetty opas korvaa aikaisemmat ohjeet ja KT:n yleiskirjeet.

Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisu on ilmainen