Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

Opas tehtävien ja työnjakojen muutoksista on laadittu tueksi palvelutuotannon kehittämiseen.

Oppaassa on kerrottu tehtävien ja työnjakojen muutostrendeistä sekä viime vuosina jo toteutetuista muutoksista. Samalla on nostettu esille asioita, joita muutosprosessissa on otettava huomioon. Opas sisältää ohjeita erityisesti terveydenhuollon tehtäväuudistuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla sektoreilla.

Opas on laadittu yhteistyössä KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Voit myös tilata painetun julkaisun

Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisu on ilmainen