Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Sisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas on ilmestynyt. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan.

Opas tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista asioista sekä keskeisimmistä työnantajan ja viranhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Voit myös tilata painetun julkaisun

Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisu on ilmainen