Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmällä

KT Kuntatyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat laatineet yhteisen oppaan OVTES-palkkausjärjestelmästä. Oppaassa kerrotaan, miten tuloksellisuus huomioidaan opetusalan palkkauksessa.

”Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmällä” -oppaassa, kerrotaan mistä palkkaelementeistä OVTES:n mukaiset palkat muodostuvat, miten palkkausjärjestelmää kehitetään ja miten tuloksellisuus huomioidaan opetusalan palkkauksessa. Opas ei ole virka- ja työehtosopimus.

Opasta luetaan yhdessä KVTES-palkkausjärjestelmäoppaan "Toimiva palkkaus on kaikkien etu" kanssa, jossa kerrotaan kattavasti koko kunta-alan palkkausjärjestelmästä.

Voit myös tilata painetun julkaisun

Julkaisuvuosi:
2013
Julkaisu on ilmainen