Julkaisu

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Sisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan. Siinä kerrotaan tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista asioista sekä keskeisimmistä työnantajan ja viranhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Opas koskee kunnallisia viranhaltijoita. Vastaava opas on tehty kuntien ja kuntayhtymien työsuhteisesta henkilöstöstä.

Oppaasta on neuvoteltu kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa ja sen sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.

Oppaassa käydään läpi  tärkeimmät virkasuhteen käyttöä, virkasuhteen alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevat asiat sekä keskeisimmät työnantajan ja viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
85 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-275-4
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-276-1
Julkaistu:
5/2015
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
4. uudistettu painos