Julkaisu

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas

Sisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan. Se sisältää tietoa työsuhteen alkamisesta, päättymisestä ja lomauttamisesta sekä keskeisistä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Opas koskee työntekijöitä. Virkasuhteisista on laadittu vastaava opas.  Oppaasta on neuvoteltu kunta-alan henkilöstöä edustavien työntekijä- ja viranhaltijajärjestöjen kanssa ja sen sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.

Oppaassa käsitellään tärkeimpiä työsuhteen alkamista ja päättymistä ja lomauttamista koskevia asioita. Siinä  käydään myös läpi työnantajan ja työntekijän tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
74 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-315-7
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-316-4
Julkaistu:
09/2015
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
4. uudistettu painos