Blogi
Iikka Niinimaa
Iikka Niinimaa

Hyvinvointialueet tulevat – muutos onnistuu hyvällä johtamisella ja vertaistuella

Valinnanvapaus sote- ja maakuntauudistuksessa

Hyvinvointialueuudistus etenee nyt vääjäämättä eduskunnassa. Näyttää vahvasti siltä, että valmista on tällä kertaa tulossa. Jos lait nyt etenevät suunnitellun mukaisesti, jo kahden viikon päästä syntyvät uudet sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta tulevaisuudessa vastaavat työnantajat. Ajassa taaksepäin katsoessa ja menneitä uudistuksia muistellessa tilanne tuntuu jopa epätodelliselta.

Kesälomien jälkeen astutaan sote-uudistusten historiassa kulkemattomalle tielle – suunnittelusta toteutukseen. Kiire tulee olemaan kova, sillä aikataulu on vaativa. Niin vaativa, että moni epäilee, onko toteutus mahdollinen.

Jopa enemmän epävarmuutta tuntuu olevan tällä hetkellä siitä, ketkä ovat ne asiantuntijat ja ammattilaiset, jotka alueilla tämän uudistuksen tekevät. Riittävätkö asiantuntijat siihen työhön, mitä nyt tehdään ja samaan aikaan uudistuksen vaatimuksiin? Kysymys koskettaa niin hajanaisempia kuin kuntayhtymäpohjaisiakin alueita.

Kehittäminen on loputonta työtä

Eteenpäin on kuitenkin mentävä. Valmista on tultava, sillä palvelutarpeet eivät vähene ja asiakkaat eivät voi odottaa.

Suurempien organisaatioiden ajatellaan vastaavan paremmin palveluiden integraatiosta ja tuottavan niitä tehokkaammin. Työvoiman saatavuuden ongelmiin sote-palveluiden kaikilla tasoilla on löydettävä vastauksia.

Työelämän kehittäminen on loputonta työtä, hyvässä ja pahassa. Hyvää voi aina parantaa ja huono pitää korjata. Huonoa ja hyvää johtamista tulee aina olemaan. Huonoa johtamista voi syntyä kiireestä ja paineesta. Siitä ettei asioita ole ehditty ajatella loppuun asti. On hyviä suunnitelmia, mutta ei resursseja niiden toteuttamiseen.

Toimintaympäristö myös muuttuu koko ajan ja isojakin yllätyksiä voi olla kulman takana. Tästä lienee kyse muutosjohtamisessa  – muutos on vääjäämätöntä, mutta toiminnan pitää jatkua ja sitä on kehitettävä.

Soteliiderit on entistäkin ajankohtaisempi

Soteliiderit-hanke on perustettu edellisen Sipilän hallituksen sote-uudistuksen aikana. Hankkeen tavoitteiksi määriteltiin yhteiskunnallisesti hyvin toteutetun sote-reformin tukeminen, sote-työnantajille osaavan henkilöstön turvaaminen, sote-työnantajien hyvän työnantajabrändin rakentaminen ja henkilöstötuottavuutta synnyttävän työhyvinvoinnin tukeminen.

Edellä mainitut tavoitteet ovat entistäkin ajankohtaisempia.

Sote-reformi etenee ja uuden työnantajabrändin rakentaminen on alkamassa. Jos hyvinvointialueet ottavatkin vastuun sote-palveluista vasta vuoden 2023 alussa, on kuitenkin päivän selvä, että työvoiman saatavuusasiat ja työhyvinvoinnin tukemisen sekä henkilöstöjohtamisen kehittämisen tavoitteet ovat kiireellisen ajankohtaisia tälläkin hetkellä.

Työsarkaa myös Soteliiderit-hankkeelle siis riittää. Kunnat ja kuntayhtymät ovat sote-työnantajia nyt ja hyvinvointialueet tulevaisuudessa.

Tukea sote-työnantajille on tarjolla

Kiireessä on tärkeää keskittyä olennaiseen. Soteliiderit-hanke on jatkossakin tarjoamassa tukea mainittuihin tavoitteisiin. Palaute vahvistaa, että tuelle on ollut tarvetta. Soteliiderien kanssa yhdessä ja erikseen KT tarjoaa myös muutostukea sote-uudistuksessa.

Viimeisen runsaan vuoden aikana jokainen on varmasti seurannut tarpeekseen webinaareja kaiken ruutupalaveeraamisen ohella. Mielellään jatkaisimme hankkeen toteutusta kyllä kasvokkain ja paikankin päällä. Onko syksyllä jo mahdollisuuksia tähän, jää nähtäväksi! Webinaareille on varmasti kuitenkin paikkansa myös tulevaisuudessa. Iso joukko ihmisiä on helppo tavoittaa verkon välityksellä tietoiskuihin. Vuorovaikutus vain jää siinä ohkaiseksi.

Verkostot ovat olennainen osa työelämää. Itse ajattelisin, että verkostot tarkoittavat ennen muuta mahdollisuutta parhaalle tiedolle levitä mahdollisimman laajalle. Myös tuen saaminen ja vertaistekemisen hyvien ja huonojen esimerkkien leviäminen on tärkeää. Tämä on myös Soteliiderit-hankkeen työtapa.

Hengitellen ja ajatellen uutta kohti

Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että syksy tulee olemaan kiireinen. Kiireeseen KT:n päässä vaikuttaa myös työmarkkinakalenteri, jossa tapahtumia riittää. Toisaalta edessä ovat varsin kiinnostavat ajat!

Uudistukset ovat aina oivia mahdollisuuksia toteuttaa sellaista, mikä vanhassa rakenteessa ei ole onnistunut. Kiireestä ei myöskään kannata virittää pakkopaitaa itselleen. Täytyy muistaa hengittää ja ajatella!

Olemme keskellä kesää, joten mukavaa kesää kaikille! Tavataan lomien jälkeen!

Iikka Niinimaa

Iikka Niinimaa

Iikka Niinimaa on KT:n työmarkkina-asiamies, joka työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluiden ja varhaiskasvatuksen yksikössä sekä Soteliiderit-hankkeessa. Hankkeessa kehitetään sote-työnantajien strategista henkilöstöjohtamista ja työnantajatoimintaa muutoksissa.

Monipuoliset työmarkkina-asiamiehen tehtävät kunta-alalla ovat antaneet Iikalle laajan näkökulman. Luonto, lukeminen ja jalkapallo pitävät mielen virkeänä.

Iikka Niinimaa

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2040
Matkapuhelin:
+358 45 180 7767
Sähköposti:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta