Blogi
Mirja-Maija Tossavainen
Mirja-Maija Tossavainen

Työpaikoilla tarvitaan mielekkäitä työaikaratkaisuja

Työajat ja työaikojen sääntely ovat ajankohtainen asia. Työ- ja elinkeinoministeriössä istuu työryhmä, joka miettii vuodelta 1996 olevan työaikalain uudistamisen tarpeita. Työryhmän tulisi laatia esityksensä kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Työaikakysymykset ansaitsevat kuitenkin säännöllistä huomiota työpaikoilla riippumatta työaikalain muutostarpeista ja työryhmistä. Toimintoja ja palveluja rukataan, jolloin myös työaikajärjestelyjä on usein syytä tarkastella uusia tarpeita vasten. Tai joskus jokin järjestely ei muuten anna aihetta olla voimassa täältä ikuisuuteen.

Työaikajärjestelyillä vastataan työn teettämisen tarpeisiin, jotka tunnetaan parhaiten työpaikalla. Työajoissa ja kuten sen innoittamissa keskusteluissakin heijastuu todellisuuksien monipuolinen kirjo. Kuntasektorilla korostuu vielä työnä hoiva ja hoito, joka on edelleen pitkälti aikaan ja paikkaan sidottua työtä, vaikka paikka ei ole aina sidottu työnantajan tilojen seiniin. Sillä ollaanko paikalla vai ei, on väliä, sillä etänä työ ei välttämättä onnistu.

Työaikajärjestelyissä tarvitaan työnantajan työnjohtoa

Erilaisissa koulutustilaisuuksissa työajat ovat siitä kiitollinen teema, että keskusteltavaa riittää. Mikä puhuttaa? Lyhyesti todeten ainakin työnantajan päätösvalta ja sen rajat sekä yksittäistilanteiden ratkaisut. Työaikajärjestelyt ovat olleet perinteisesti työnantajan työnjohto-oikeuden ja päätösvallan piirissä puhutaan sitten säännöllisen työajan järjestelyistä, työvuorojen suunnittelusta tai lepoaikojen järjestämisestä, lakien ja sopimusmääräysten puitteissa.

Työnantajan työnjohto-oikeutta ja sen käyttöä tarvitaan, jotta orkesterin saa soimaan. Yhdellä työntekijällä on yksi toive, 20 työntekijällä ehkä 20 tarvetta. Sekä työnantaja että työntekijä toivovat joustoa, joskus vain eri suuntiin. Toiminnan pitää kuitenkin pyöriä eikä kaikkeen voida varautua etukäteen.

Vaikka työaikojen suunnittelussa olisikin omaksuttu pitkälti autonomian periaatteitakin, työnantajan tehtäväksi jää siitä huolimatta sovittaa tarvittaessa yhteen eri työntekijöiden ja ryhmien työaikajärjestelyt. Työnantajalla on kokonaisvastuu palveluiden toimivuudesta ja kustannuksista. Työ on yhteistoimintaa, jossa koko joukkueella on merkitystä. Toimintatavoista riippumatta pelisääntöjen on hyvä olla selvät kaikille.

Sujuvat palvelut tarvitsevat toimivia työaikoja

Työaikajärjestelyillä ja niiden toimivuudella on merkitystä palveluiden sujuvuuteen, tuottavuuteen ja kustannusten hallintaan, unohtamatta työhyvinvointiakaan. Työaikajärjestelyt ovat myös sellainen keskeinen elementti, joka on syytä ottaa huomioon sote-uudistustakin ja siinä avautuvia näköaloja silmällä pitäen.

Työaikoja koskevat määräykset ovat pitkälti työ- ja virkaehtosopimuksissa kuten KVTES:ssä, joten työaikalakia luetaan työpaikoilla vähemmän. Yhtä kaikki lainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimusten tehtäväksi jää mahdollistaa toimivat ja mielekkäät työaikaratkaisut työpaikoilla.

Mirja-Maija Tossavainen

Mirja-Maija Tossavainen

Mirja-Maija Tossavainen on KT:n johtava työmarkkinalakimies sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasioiden osaamisalueella.

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT