Tiedote

KT:n valtuuskunta hyväksyi kilpailukykysopimuksen – kunta-alalla kattavuus 100 %

KT Kuntatyönantajien tänään 3.6.2016 koolla ollut valtuuskunta hyväksyi 29. helmikuuta syntyneen neuvottelutuloksen kilpailukykysopimukseksi ehdollisena. Valtuuskunta edellyttää kilpailukykysopimuksen hyväksymisen ehtona, että hallituksen 2.6. tekemään linjaukseen kilpailukykysopimusta tukevista toimista liittyvät veronkevennykset kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti.

Kunta-alalla kattavuus on sata prosenttia ja neuvoteltujen sopimusten piirissä on 422 000 palkansaajaa. Kunta-ala pysyi yhteisesti sovituissa aikatauluissa ja keskittyi olennaiseen, vaikka palvelussuhteen ehtojen heikennykset koskevat eniten julkista sektoria ja kuntatyönantajille kertyneillä säästöillä rahoitetaan yksityisen sektorin kilpailukykyä.

– Sopimuksen lähtökohdat vaikeuttivat selvästi neuvotteluja, mutta kunta-alan ratkaisuhakuinen neuvottelukulttuuri osoitti jälleen toimivuutensa.

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen antaakin tunnustusta kunta-alan neuvotteluosapuolille.

– Tässä tilanteessa tarvitaan joustavuutta ja ymmärrystä kaikilta työmarkkinaosapuolilta, jotta Suomen kansantalous saadaan nousuun ja kansalaisille työtä, toteaa Jalonen.

Kilpailukykysopimuksen voimaantulo edellyttää lisäksi kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6. mennessä, että helmikuun lopussa saavutetulla neuvottelutuloksella kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja että keskusjärjestöt allekirjoittavat sen.

Lisätietoja:

valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710 
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710