Tiedote

Paikallinen sopiminen laajasti käyttöön

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää hallituksen linjausta paikallisesta sopimisesta hyvänä tiekarttana edetä neuvotteluissa. Linjaus selkeyttää hallituksen tavoitteita ja antaa työmarkkinaosapuolille raamit edetä paikallisen sopimisen edistämisessä parhaillaan käytävissä yhteiskuntasopimus-neuvotteluissa.

Hallitus haluaa edistää lainsäädännöllä paikallista sopimista ensisijaisesti työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Vastuu on aivan oikein työmarkkinaosapuolilla. Lainsäädännöllä tulee varmistaa ja tukea paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Suomen yli 300 työ- ja virkaehtosopimusta ovat hyvin erilaisissa lähtötilanteissa paikallisen toisin sopimisen osalta. Kunta-ala on edelläkävijä paikallisessa sopimisessa, sillä sen sopimukset suovat laajat mahdollisuudet tehdä paikallisia sopimuksia. Niitä tehdään etenkin palkkaus-, työaika- ja vuosilomamääräyksistä.

Jalonen pitää työpaikkojen ja palveluiden turvaamisen kannalta tärkeänä, että työnantajalle turvataan mahdollisuus taloudelliseen tilanteeseen sopeutettuun paikalliseen sopimiseen. 

– Aito paikallinen sopiminen edellyttää, että todellinen päätösvalta paikallisen sopimisen hyväksymisestä on paikallisilla osapuolilla, Jalonen korostaa.

Lisätietoja
Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja +358 9 771 2500, +358 40 547 7710