Tiedote

Julkinen sektori kantaa vastuunsa talouden kilpailukyvystä

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on tyytyväinen ja huojentunut, että työmarkkinajärjestöjen yli vuoden kestänyt monia vaiheita sisältänyt neuvottelujakso tuotti tuloksen. Kilpailukykysopimusta voi monella tapaa luonnehtia työmarkkinoilla historialliseksi ja poikkeukselliseksi.

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on tyytyväinen ja huojentunut, että työmarkkinajärjestöjen yli vuoden kestänyt monia vaiheita sisältänyt neuvottelujakso tuotti tuloksen. Kilpailukykysopimusta voi monella tapaa luonnehtia työmarkkinoilla historialliseksi ja poikkeukselliseksi.

 – Ensimmäisen kerran Suomessa kyettiin toteuttamaan sisäinen devalvaatio, Jalonen toteaa.

Julkisen sektorin säästöillä rahoitetaan
yksityisen sektorin kilpailukykyä

Työmarkkinakeskusjärjestöt allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen 14. kesäkuuta Kesärannassa. Sopimus on laaja kokonaisuus, joka yhdistää yksikkötyökustannusten alentamisen ja keskitetyn palkkaratkaisun. Sen lisäksi siinä on sovittu mm. paikallisen sopimisen lisäämisestä sekä muutosturvasta ja siihen liittyvästä työterveyshuollosta.

Palvelussuhteen ehtojen heikennykset koskevat eniten julkista sektoria.  Kuntatyönantajille kertyvillä henkilöstömenosäästöillä rahoitetaan yksityisen sektorin kilpailukykyä.

– Nyt erityisesti yksityisellä sektorilla on näytön paikka luoda uusia työpaikkoja suomalaisille, Jalonen korostaa.

Kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein. Tämän periaatteen toteutuminen oli KT:lle tärkeää, jotta kilpailuneutraliteetti eri työmarkkinasektoreiden välillä toteutuu.

– On poikkeuksellista, että työnantajamaksujen alennus rahoitetaan pääosin julkisen sektorin henkilöstömenosäästöillä, Jalonen muistuttaa. KT myös edellytti, että hallitusohjelman mukaisesti kunnille kompensoidaan kilpailukykysopimukseen liittyvät verotulomenetykset.

Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä ja sen myötä luodaan uusia työpaikkoja. Näiden toimenpiteiden vaikutuksesta myös julkisen sektorin taloustilanne paranee.

– Uskon, että kilpailukykysopimus vahvistaa orastavaa käännettä parempaan Suomen taloudessa ja työllisyydessä.

Jalonen antaa tunnustusta hallituksen, työmarkkinakeskusjärjestöjen ja kunta-alan neuvotteluosapuolille. Kilpailukykysopimuksen lähtökohdat eli työehtojen heikennykset, vaikeuttivat selvästi neuvotteluja.

– Tässä tilanteessa tarvittiin erityistä joustavuutta ja ymmärrystä kaikilta osapuolilta, jotta Suomen työmarkkinahistoriassa poikkeuksellisen vaativa sopimus saatiin maaliin, toteaa Jalonen.

Lisätietoja

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja +358 9 771 2500, +358 40 547 7710